• darkblurbg
    Een kleinschalig bureau met ruime ervaring!
  • darkblurbg
    Training in tijden van Corona? Samen bepalen we de passende oplossing; Online of Face to face;

Talenten- & motivatieanalyse (TMA-methode)

De TMA-methode is voor ons een instrument dat we inzetten bij persoonlijke ontwikkelvraagstukken of bij teamtrajecten. De TMA methode is een geïntegreerde systematiek op basis van een online persoonlijkheidstest voor selectie, ontwikkeling en beoordeling van medewerkers waarbij de ontwikkeling en het in kaart brengen van talenten en competenties centraal staan. Wij zijn actief en gecertificeerd gebruiker van de TMA-methode.

 

Drijfveren & talenten

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA talentenanalyse kandidaten centraal en op de troon die hem of haar past. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

 

Een stap verder

De TMA methode kijkt o.i. een stap verder dan de meeste gangbare methodes en geeft een neutraal beeld van iemands persoonlijkheid. Er worden in concrete bewoordingen 22 drijfveren en talenten van de kandidaat in kaart gebracht d.m.v. duidelijke rapportages. De basis van alle mogelijkheden vanuit de TMA methode zijn dus de aanwezige drijfveren en talenten. Vervolgens zijn er talloze mogelijkheden om hierin concreet de match met een persoonlijke- of organisatiewens te maken.

 

TMA toepassingen:

⦁ Talentenmotivatie-analyse
⦁ Talent- en/of competentiemanagement
⦁ 360 graden feedbackanalyses
⦁ Teamanalyse

De analyse

De TMA Talentenmotivatie-analyse is als het ware de basis van de TMA methode. er worden a.d.h.v. een online in te vullen vragenlijst (invultijd 1 tot 1,5 uur) 22 drijfveren en 44 mogelijke talenten vastgesteld. Tevens wordt op 53 vastgestelde competenties de mate van ontwikkelbaarheid vastgesteld.

Het invullen van de TMA vragenlijst resulteert in een heldere rapportage waarin o.a. de talenten, drijfveren, competenties, kwaliteiten, ideale werkomgeving, ontwikkelbaarheid competenties en communicatievoorkeuren van de kandidaat omschreven worden. Een terugkoppelgesprek met de kandidaat om de resultaten te bespreken zien wij als een vereiste voor een juiste interpretatie van de uitkomsten.

 

 

Heb je vragen of wil je advies? Je kunt ons bereiken via 0641712809 of info@asselbergsenbaks.nl.

Of vul direct ons contactformulier in.